Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο ΣΕΒ και το φορολογικό


Για όποιους είχαν ακόμα αμφιβολίες, οι εξελίξεις σε οτι αφορά την κρίση χρέους στην Ελλάδα και την Ευρώπη, δείχνουν με τον πιό καθαρό τρόπο οτι οι οικονομικές ελίτ δεν επιβάλουν μόνο τη διαχείριση της κρίσης προς όφελός τους, αλλά επιδιώκουν να βγούν κερδισμένες απ’αυτήν, επωφελούμενες από την αδυναμία των λιγότερο ισχυρών τάξεων, αλλά και από την κρίση του πολιτικού συστήματος.
Δύο συμπεράσματα μπορούν να βγούν από τις τρέχουσες εξελίξεις. Το πρώτο είναι οτι τα ευρωπαϊκά επιτελεία δεν πρόκειται να αφήσουν την Ελλάδα να πτωχεύσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις για να επιδεινωθούν τα μέτρα λιτότητας που βυθίζουν την οικονομία στην ύφεση και αυξάνουν τους ανέργους και τους φτωχούς. 
Το δεύτερο, και το σημαντικότερο, είναι οτι στο εσωτερικό μέτωπο η πολιτική κρίση, που δεν έχει κατορθώσει να πάρει τη μορφή μιας συσπείρωσης των χαμένων της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αφήνει περιθώρια για να διεκδικήσουν και να επιδιώξουν να πετύχουν οι οικονομικά ισχυροί - με άξονα το φορολογικό - την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους.