ακόμη παλαιότερα κείμενα

http://petroslinardoshistory.blogspot.com